Hemtjänst

Vi har mellan 60-70 kunder som har valt oss som utförare till sin hemtjänst. Vårt mål är att tillhandahålla bästa möjliga service och ha så hög personalkontinuitet som möjligt. Den mätning som gjordes i Tranås kommun november 2016 visade att vi hade 8 st personal/kund under en 14 dagars period.

På Tranås Hemservice hemtjänst är vi idag 20 anställda, där 80% är utbildade undersköterskor.

Vår personal har goda kunskaper i engelska och har även en undersköterska som talar flytande tyska.

Vi har kollektivavtal med kommunal.

För att ha så stor kvalité som möjligt på vår verksamhet så jobbar vi efter den kvalitétsdeklaration som Tranås kommun fastställt. Kvalitétsdeklarationen finns på www.tranas.se. Tranås hemservice har ett ledningssystemet för kvalité, som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. Detta innebär bland annat att vi har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att leverara god kvalitet.  Vi lägger stor vikt på bemötande och flexibilitet. Vår personal får möjlighet till att öka sin kunskap genom utbildningsdagar och föreläsningar.

Vill du välja oss som utförare, kontakta Tranås kommuns biståndshandläggare.

Vad behöver du hjälp med?