Hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst utförs åt individer, främst en äldre målgrupp, för att underlätta deras vardagliga liv. Det leder i sin tur att våra kunder kan bevara ett längre liv i sin egna hem och under en trygg miljö. Detta beviljas utifrån dina individuella behov och kan omfatta service- och omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med:

  • Personlig omvårdnad såsom personlig hygien, äta och dricka, klä sig och förflytta sig.
  • Service som inköp, städning, tvätt och promenad.
  • Socialt stöd i det dagliga livet.
  • Ledsagning.

Du beviljas inte hjälp för sådant som du själv kan göra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

.

Jämförelser mellan privat och offentlig hemtjänst i Sverige

Enligt Socialstyrelsens årliga undersökning är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på 14 av 16 jämförbara kvalitetsparametrar. Här illustreras tre av frågorna i undersökningen.

.

.

……………………………Privata utförare

.

………………………..Offentlig utförare

……………………………………………………………………………Det finns aktuella rutiner för hur hemtjänstpersonal ska agera vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

………………………………………………………………………………. …

…………………………………………………………………………….Personer med aktuell genomförande plan.………

.

.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Andel enheter som har rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *